Επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 554/28-2-2020 πρώτου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα: «Ποια είναι τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών;».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΣΗ

«Κυρία Αναγνωστοπούλου, ευχαριστώ για την ερώτηση σας.

Δεν θα μπω στη λογική και στην ουσία του πρώτου κομματιού της ερώτησης, το οποίο δεν υπάρχει έτσι και αλλιώς στο περιεχόμενο της επίκαιρής σας ερώτησης που μας καταθέσατε. Εξάλλου, το να λέμε θεωρητικά τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία ή αν θα υπήρχε μια συμφωνία καλύτερη, νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος.

Ως προς τη λειτουργία τώρα των επιτροπών στις οποίες αναφέρεστε στην επίκαιρη ερώτησή σας, επισημαίνουμε τα εξής. Η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα συστάθηκε βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 5 της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα τέσσερις συναντήσεις.

Η εφαρμογή των αποφάσεων, οι οποίες ελήφθησαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις της επιτροπής αυτής, έχει μεγάλη σημασία. Θα προταθεί προσεχώς και στην πλευρά της γείτονος, ημερομηνία για την πραγματοποίηση και της πέμπτης συνάντησης της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Υπογραμμίζω και με την ευκαιρία αυτή, ότι βασική προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε την ιστορία μας και την πολιτιστική κληρονομιά μας που αποτελούν ουσιώδη συστατικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και του έθνους μας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Όσον αφορά τώρα τη Διεθνή Ομάδα Ειδικών για τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, έχει συσταθεί, πάλι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 εδάφιο θ΄ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ΔΟΕ, λοιπόν, αυτή η Διεθνής Ομάδα Ειδικών, έχει πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις, όχι μια. Η μία ήταν, όπως αναφέρατε, στις 22 Ιουνίου του 2019 στα Σκόπια και η δεύτερη στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να διεξαχθεί την άνοιξη στα Σκόπια.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών έργο της ΔΟΕ είναι να συνεπικουρεί τις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών ως προς την εφαρμογή των κοινά αποδεκτών λύσεων που θα συμφωνήσουν στο πλαίσιο του μεταξύ τους θεσμικού διαλόγου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας προκειμένου να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τον παραπάνω διάλογο.

Να σας τονίσω, επίσης, ότι η ελληνική Κυβέρνηση ταυτόχρονα εργάζεται -κάτι το οποίο είχε πει και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός- για την ανάδειξη και την προώθηση του brand της Μακεδονίας μας. Το σκοπό αυτό υπηρετεί και το εμπορικό σήμα «Makedonia the GReat» που δίδει τη δυνατότητα στα μακεδονικά προϊόντα και τις μακεδονικές υπηρεσίες να αποκτήσουν μια ενιαία συλλογική ταυτότητα σε διεθνές επίπεδο. Και το συγκεκριμένο σήμα -το ξανατονίζω- αφορά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.».

{Βουλευτής κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου}

«Κυρία Αναγνωστοπούλου, να το τονίσω πάλι, ότι ειδικά όσον αφορά την Κυβέρνησή σας, στην Κυβέρνησή μας δεν χωράει καμία ακραία στάση. Καμία τέτοια στάση από στελέχη τα οποία είτε υπηρετούν την Κυβέρνησή μας είτε το κόμμα από το οποίο προέρχεται αυτή η Κυβέρνηση και το έχουμε αποδείξει συγκεκριμένα.».

{Βουλευτής κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου}

«Συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες διαγραφές στελεχών.

Από εκεί και πέρα, είπα ότι δεν θα κρίνω εγώ, το πώς ήταν αυτή η συμφωνία, αν ήταν καλή ή κακή, την κρίνει και ο κόσμος. Εμείς, σαν Κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι και στηρίζουμε αυτή τη συμφωνία, όπως την έχετε υπογράψει. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι η Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει ήδη κάνει τέσσερις συναντήσεις, η επόμενη προγραμματίζεται από εμάς -η πέμπτη συνάντηση- στην πλευρά της γείτονος χώρας …».

{Βουλευτής κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου}

«Έχουν γίνει ήδη τέσσερις συναντήσεις και θα προταθεί προσεχώς από εμάς για την πέμπτη συνάντηση που θα γίνει. Έχουν γίνει ήδη τέσσερις. Και όσον αφορά τη διεθνή ομάδα ειδικών, η οποία μου είπατε ότι συνεδρίασε στις 22 Ιουνίου και ήταν να πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση το Νοέμβρη, σας επαναλαμβάνω ότι έγινε η συνάντηση στις 20 Δεκέμβρη και ήδη περιμένουμε να γίνει η τρίτη συνάντηση την άνοιξη στα Σκόπια. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι μια συνεχής συνεννόηση στην οποία δεν μπορώ να σας πω πού κολλάει ή όχι. Αυτά, έτσι και αλλιώς, στην πορεία θα φανούν.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξέρετε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί και στενά και σχολαστικά την πλήρη, συνεπή και πιστή εφαρμογή της συμφωνίας, όπως σας το είπα προηγουμένως και μέσω της πρεσβείας μας στα Σκόπια, όπως και των λοιπών αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας και βέβαια της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και βεβαίως, οσάκις διαπιστώνονται καθυστερήσεις, ελλείψεις ή στρεβλώσεις στην εφαρμογή της, από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες. Με στόχο, λοιπόν, τώρα τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των Υπουργείων και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση της συμφωνίας έχει συσταθεί ειδική διϋπουργική επιτροπή, που συγκαλείται να αναγνωρίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Κι επίσης, έχει συσταθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο της αρμόδιας πολιτικής διεύθυνσης και ειδική μονάδα. Όλα αυτά, συνεπικουρούμενα σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, κυρία Αναγνωστοπούλου, σύμφωνα με την τεθείσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αιρεσιμότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος χώρας είναι στενά συνδεδεμένη με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πλήρη, συνεπή και με καλή πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και την τήρηση της θεμελιώδους αρχής των σχέσεων της καλής γειτονίας.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η χώρα μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των σχέσεων με τη γείτονα χώρα, γιατί είπαμε και επαναλαμβάνουμε ότι εμείς θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλες τις χώρες που βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα και στοχεύουμε στην εδραίωση και ανάπτυξη μιας αμοιβαίας επωφελούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε διμερές επίπεδο, όπως άλλωστε ρητώς προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Η ενδυνάμωση και εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων και της συνεργασίας μας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, είναι προς όφελος και των δύο χωρών, των πολιτών και βεβαίως της περιοχής.

Ευχαριστώ πολύ.».

{Βουλευτής κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου}

«Απλά, να τονίσω κάτι. Αυτό που είπα είναι ότι σαν Κυβέρνηση, όταν υπάρχει μια διεθνής συμφωνία, την τηρούμε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία, έτσι και αλλιώς η άποψή μας είναι συγκεκριμένη για το ποια ήταν η συμφωνία και για το πώς έπρεπε. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι επιδιώκουμε -και θα το κάνουμε- τις σχέσεις καλής γειτονίας και με τη γείτονα χώρα και με όλες τις χώρες γύρω μας.

Ευχαριστώ πολύ.».