Επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 109/2-11-2020 πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με θέμα: «Γιατί η Ελλάδα δεν υπογράφει τη διεθνή σύμβαση για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων;».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΣΗ

«Κύριε Αρσένη, προφανώς, πρέπει να είστε ελλιπώς ενημερωμένος για το συνολικό πλαίσιο.

Εγώ, λοιπόν, να σας πω ότι η Ελλάδα είναι ένα πλήρες μέλος της Συνθήκης περί Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων, «Non-Proliferation Treaty», από τις 26 Φεβρουαρίου μάλιστα του 1970.

Αυτή η συνθήκη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του πυρηνικού αφοπλισμού, βασιζόμενη μάλιστα σε τρεις πυλώνες, με στόχο, πρώτον, τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων των πέντε αναγνωρισμένων πυρηνικών δυνάμεων από τη Συνθήκη NPT που ανέφερα προηγουμένως, δεύτερον, την αποφυγή περαιτέρω διασποράς των πυρηνικών όπλων και τρίτον, τη διάδοση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας από όλους όσους την επιθυμούν.

Το άρθρο 6, λοιπόν, της συνθήκης αυτής προβλέπει τη σταδιακή και επαληθεύσιμη προσέγγιση, step-by-step approach, για τον πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας.

Παράλληλα, η Ελλάδα ως μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τάσσεται υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού κατά τρόπο ρεαλιστικό, βάσει και των συμπεφωνημένων εντός του ΝΑΤΟ, όπως αυτά αποτυπώνονται στο στρατηγικό δόγμα της συμμαχίας το 2010, στο κείμενο περί της αναθεώρησης της διάταξης αποτροπής και άμυνας της συμμαχίας το 2012 και στη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Ουαλίας το 2014.

Η διαπραγμάτευση τώρα για συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, στην οποία εσείς αναφέρεστε, διεξήχθη χωρίς τη συμμετοχή των κρατών που έχουν πυρηνικά όπλα στο οπλοστάσιο τους ή παρουσία -Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα- αλλά και άλλων χωρών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και είναι στη γειτονιά μας, όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλες, ενώ στο τελικό κείμενο δεν συμπεριλαμβάνεται –και το τονίζω αυτό- ρητώς η αναγκαία διεθνής διαδικασία αυστηρής επαλήθευσης που αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

Τα ανωτέρω, λοιπόν, οδήγησαν την Ελλάδα στη μη συμμετοχή στη συμφωνία αυτή ως συμβαλλόμενο μέρος, αλλά η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία, κύριε Αρσένη.

Η προσήλωσή μας στην ιδέα ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά, με διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα ήταν, είναι και θα είναι, μια στάση αρχής και ευθύνης. Και σε αυτή τη θέση θα είμαστε πάντα συνεπείς.».

{Βουλευτής κ. Κρίτωνας Αρσένης}

«Κύριε Αρσένη, προφανώς είτε δεν με ακούσατε είτε δεν θέλατε να με ακούσετε και σίγουρα πάντως, δεν αναφερθήκατε στο ποιες είναι οι πενήντα αυτές χώρες οι οποίες κυρώσανε τη συγκεκριμένη συνθήκη, όπως επίσης δεν αναφέρεστε στο ότι σχεδόν στο σύνολό της ακόμα και η ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν έχει κυρώσει αυτήν τη συνθήκη.

Γι’ αυτόν τον λόγο εγώ το λέω, το τονίζω, χωρίς υποσημειώσεις και ξεκάθαρα: Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού κατά τρόπο, όμως, ορθολογικό και ρεαλιστικό.

Στο πνεύμα, λοιπόν, αυτό και τα τελευταία χρόνια, κύριε Αρσένη, έχει κάνει την πολιτική επιλογή να συνταχθεί σταθερά με την ιαπωνικής εμπνεύσεως απόφαση στην πρώτη επιτροπή της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει την πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών όπλων με σεβασμό στις προδιαγραφές της NPT, «Non-Proliferation Treaty».

Δίνει μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας εκ μέρους των κρατών που διατηρούν πυρηνικά όπλα μαζικής καταστροφής, ενώ επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του στον διάλογο που εκτυλίσσεται σε διεθνές πεδίο. Μόνο μια τέτοια εξέλιξη θα απέφερε πραγματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα στην απάλειψη της πυρηνικής ενέργειας για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι τα κράτη αυτά θα δείξουν την απαραίτητη σύνεση και θα προχωρήσουν στο μέλλον, αν όχι στον πυρηνικό αφοπλισμό τους, τουλάχιστον στον σημαντικό περιορισμό των πυρηνικών όπλων που έχουν στην κατοχή τους, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο πρόοδο στη διαδικασία της περαιτέρω διάδοσής τους και φυσικά, τηρώντας πάντοτε και ενδελεχώς ενήμερη τη διεθνή κοινότητα.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας εργάζεται -και αυτά δεν τα αναφέρατε προηγουμένως- παράλληλα με χώρες-μέλη της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για την επιβράδυνση της επικίνδυνης ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο μεταξύ άλλων της NPT, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, θα μείνω και θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι το να λέμε μεγάλες κουβέντες δεν λέει τίποτα. Εμείς είμαστε η Κυβέρνηση της ουσίας και πορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια και να λέμε ότι ναι, είμαστε υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού, αλλά με ορθολογικό και ρεαλιστικό τρόπο.

Ευχαριστώ πολύ».