ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΒΛΑΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Βλάσης για θέματα αρμοδιότητάς του.