Ομιλία στη Βουλή για Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής του Βουλευτή Αρκαδίας ΝΔ Κώστα Βλάση για το Σ/Ν “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” (23/2/2017)