Την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ, ζητά ο Κώστας Βλάσης, επισημαίνοντας τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης

σε Ερώτηση που κατέθεσε στις 28 Απριλίου 2015, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, μαζί με άλλους 31 Βουλευτές της Ν.Δ..

Όπως υπενθυμίζεται στο κείμενο της ερώτησης, το Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. Επιχειρησιακά Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την προσδοκία να ενισχύσουν την πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της Χώρας, να αντιστρέψουν το κλίμα εντός και εκτός των συνόρων, αλλά και να διαμορφώσουν ένα νέο χάρτη παραγωγής και προόδου. Στόχος της τότε Ελληνικής κυβέρνηση ήταν, με το νέο ΕΣΠΑ, να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, με αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ταυτόχρονα ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο  εφαρμοστικός νόμος για τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, δίνοντας το μήνυμα ότι η Χώρα μας είναι έτοιμη να τα υποδεχθεί και να τα αξιοποιήσει.


Δυστυχώς όμως, τέσσερις (4) μήνες μετά, δεν έχει υπογραφεί καμία σχετική διοικητική πράξη από το καθ’ ύλην αρμόδιο και τα συναρμόδια Υπουργεία, σχετικά με τις νέες δομές των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και των Επιτελικών Δομών, διαδικασία που όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει εδώ κι έναν μήνα.

Όπως τονίζεται, αντί η νέα Κυβέρνηση να στοχεύσει στην αξιοποίηση των πόρων μέσω της αποτελεσματικότερης και ποιοτικά αποδοτικότερης λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και του ελέγχου των προγραμμάτων, εξετάζει προτάσεις για τη διαμόρφωση νέων επιτελικών δομών, με αβέβαιες διαδικασίες επιλογής και πρόκρισης στελεχών στις θέσεις ευθύνης,  καθυστερώντας σε σημαντικό βαθμό την όλη προσπάθεια.

Επειδή η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης του πλαισίου διαχείρισης είναι επιτακτική, προκειμένου να «ανασάνει» η πραγματική οικονομία, οι Βουλευτές της Αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνουν προς τον Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Εάν θα προχωρήσει στην έγκριση των σχετικών διοικητικών πράξεων για τις νέες δομές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή προτίθεται να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης;
  2. Γιατί πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι προτάσεις για νέες επιτελικές δομές, ανά τομέα αρμοδιότητας των Υπουργείων αντί ανά Υπουργείο, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4314/2014;
  3. Γιατί καθυστερεί η διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού και η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2015 για την εύρυθμη αλλά και ανανεωμένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020;
  4. Πως θα στελεχωθούν οι νέες επιτελικές δομές που δεν προέρχονται από μετονομασία υφιστάμενων υπηρεσιών;