Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου σε θέματα αποδήμων: Τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Κώστα Βλάση, με τον Κύπριο Επίτροπο Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα αποδήμων, κ. Φώτη Φωτίου και την Αιγύπτια Υπουργό Διασποράς, κα. Nabila Makram

105833552_3000218290091457_3250244181730291641_n

Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Βλάσης συμμετείχε στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου για θέματα Αποδήμων με τον Κύπριο Επίτροπο Προεδρίας Φ. Φωτίου και την Αιγύπτια Υπουργό Μετανάστευσης και Διασποράς Ν. Μάκραμ, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά. Η τηλεδιάσκεψη αφορούσε την πορεία της τριμερούς συνεργασίας μέσω του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ», υπό το φως των αλλαγών που προέκυψαν στον φετινό προγραμματισμό, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρεις πλευρές αποφάσισαν την ανάληψη νέων εναλλακτικών πρωτοβουλιών προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της πολύ επιτυχημένης συνεργασίας.

Επιπλέον, εξετάσθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των οργανωμένων φορέων της Διασποράς και των αρμοδίων υπηρεσιών των τριών χωρών, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού την τρέχουσα περίοδο.

Τέλος, συμφωνήθηκε ο στενός συντονισμός μεταξύ των τριών πλευρών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παραπάνω δράσεων, καθώς και για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ».