Συμμετοχή του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνου Βλάση, στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου για θέματα Αποδήμων

174771674_3849609525152325_6709613286308139352_n

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Βλάσης συμμετείχε στη Λευκωσία, στην Τριμερή Συνάντηση για θέματα Αποδήμων με τον Επίτροπο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, κ. Φώτη Φωτίου και την Υπουργό Μετανάστευσης και Αποδήμων της Αιγύπτου, κα Nabila Makram.

Η συζήτηση είχε ως θέμα την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μας σε θέματα Διασποράς μέσω κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος “Nostos”.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δράσεις για τη νέα γενιά της Διασποράς μας με στόχο να έρθουν οι νέοι των τριών χωρών σε επαφή και να ενισχυθούν οι μεταξύ τους σχέσεις.