Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης ζητά ο Κώστας Βλάσης από την Κυβέρνηση

Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης ζητά ο Κώστας Βλάσης από την Κυβέρνηση σε Ερώτηση που κατέθεσε στις 28 Μαΐου 2015, από κοινού με ομάδα Βουλευτών την ΝΔ. Η Ερώτηση έχει θέμα «Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης και της συνακόλουθης μείωσης διοικητικών βαρών» και απευθύνεται προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Όπως τονίζεται, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων και η συνακόλουθη μείωση των διοικητικών βαρών είναι προαπαιτούμενα τόσο για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας όσο και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της διοίκησης, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας εν γένει.

Δυστυχώς, το Ελληνικό σύστημα αδειοδοτήσεων στηρίζεται πολλές φορές σε ένα πλέγμα απαιτήσεων υπερβολικής πολυπλοκότητας, γεγονός που συνιστά εν τέλει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδοτήσεων, η προηγούμενη Κυβέρνηση ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, με μια ρηξικέλευθη για τα ελληνικά δεδομένα αναθεώρηση του συστήματος αδειοδοτήσεων.

Τρείς μήνες μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στα συναρμόδια Υπουργεία, η νέα Κυβέρνηση καλείται να αναλάβει δράσεις προς την κατεύθυνση εφαρμογής των εκσυγχρονιστικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ελήφθησαν τα τελευταία δύο χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.