Άμεση ενίσχυση του ΙΚΑ Τρίπολης με προσωπικό ζητά ο Κώστας Βλάσης, από την κυβέρνηση

Άμεση ενίσχυση του ΙΚΑ Τρίπολης με προσωπικό ζητά ο Κώστας Βλάσης, από την κυβέρνηση με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς. Η Ερώτηση έχει θέμα «Ελλείψεις προσωπικού στο υποκατάστημα του ΙΚΑ Τρίπολης» και κατετέθη στις 30 Απριλίου 2015.

Ο Βουλευτής της ΝΔ αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Τρίπολης,  λόγω έλλειψης προσωπικού, με συνέπεια να παρέχονται με δυσκολία οι προβλεπόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους οι οποίοι συχνά διαμαρτύρονται για τη μη έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Να σημειωθεί ότι το ΙΚΑ Τρίπολης είναι αρμόδιο για τρείς (3) Νομούς: Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας.

Η κατάσταση στα περισσότερα Γραφεία του Ιδρύματος είναι τραγική. Πολλά από αυτά είναι «στελεχωμένα» με μόνο έναν υπάλληλο, με συνέπεια οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Χαρακτηριστικά, στο Τμήμα Συντάξεων, η καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτημάτων ξεπερνά ακόμα και τους 25 μήνες.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει ακόμη και το Τμήμα Εσόδων, ένα τμήμα με ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το κυριότερο μέσο προκειμένου να ανταποκριθεί το ΙΚΑ στις υποχρεώσεις του. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης απουσία ελέγχων στην περιοχή.

Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του Υποκαταστήματος, η ομαλή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων καθώς και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος και κατ΄ επέκταση της Χώρας, γι΄ αυτό ο Αρκάς Βουλευτής ζητά από την Κυβέρνηση:

  • Να ενισχυθεί άμεσα το ΙΚΑ Τρίπολης με το αναγκαίο προσωπικό.
  • Να δημιουργηθούν Κέντρα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε Αργολίδα και Λακωνία.
  • Να δημιουργηθεί Κέντρο Ανακεφαλαίωσης στην Αργολίδα.
  • Το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης στη Σπάρτη, να εκδίδει συνταξιοδοτικές αποφάσεις.